Naše porfolio

Zpět na výpis Finmag - Print

Advertorial/Finexpo

Technické parametry
Textová prezentace inzerenta doplněná o několik grafických prvků.
Text zpracovaný klientem (u 1/1 cca 2500 znaků včetně mezer - z toho perex je od 190 do 300 znaků, titulek je od 40 do 70 znaků včetně mezer). O finálním rozsahu titulku a perexu rozhoduje redakce (musí být adekvátní grafické úpravě).
Grafické odlišení a označení „redakční spolupráce“.
Foto: co nejlepší rozlišení, v tiskové kvalitě
Formát dodání podkladů: textový soubor + jpg, png foto