Naše porfolio

Zpět na výpis Finmag - Print

Advertorial/Finexpo

Technické parametry
Textová prezentace inzerenta doplněná o několik grafických prvků - úvodní fotografie, logo firmy, atp. Slouží k prezentacím produktů a služeb inzerentů v podobě souvislého textu. Může být napsáno i formou komentáře. Redakce pomáhá s editací výstupu, jehož finální verze je odsouhlasená ze strany inzerenta.

Počet znaků: 3000
Foto: co nejlepší rozlišení, v tiskové kvalitě
Formát dodání podkladů: textový soubor + jpg, png foto