Naše porfolio

Zpět na výpis Finmag - Print

BrandVoice Exclusive

POZOR! Tisková data jsou neobvyklá, bez ořezových a soutiskových značek.

Technické parametry
Krátký text ve formě komentáře, sloupku či glosy. Vychází exkluzivně pouze jeden BrandVoice Exclusive na vydání.
Redakce má právo na editaci.
Ve formátu jsou zahrnuty 2 korektury.
Text vychází označený.
Počet znaků: max. 1200 včetně mezer
Foto: co nejlepší rozlišení, v tiskové kvalitě/hlavička autora
Formát dodání podkladů: textový soubor + jpg, png foto